Vår policy

Vår policy

 

Vår uppgift är att i samtal vara aktivt närvarande och lyssnande medmänniskor. 

Vi är anonyma och har tystnadsplikt.

 Vi uppger aldrig vilka vi är och när vårt nästa pass äger rum. 

Tystnadsplikten innebär att vi aldrig avslöjar enskilda samtals innehåll. 

Vi är icke-agerande och -ingripande. Vi är aldrig ombud för att kontakta polis, sjukhus, socialjour eller liknande. 

Vi är icke-dömande och respektfulla. 

Våra samtal kännetecknas av tolerans, fördomsfrihet och omtanke.

Vi är alla medmänniskor

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para ver las traducciones.